Som psykolog i København kan jeg hjælpe med

 • Selvkritiske tanker når noget er svært
 • Bekymringer før, under og efter sociale situationer
 • Tankemylder og stress
 • Tristhed
 • Følelser af ikke at være god nok
 • Perfektionisme
 • Traume og PTSD
 • Søvnproblemer
 • Ensomhed
 • Sorg
 • Frustration og skuffelse over omverden
 • Meningsløshed og tomhed
 • Vrede

Under afsnittet Terapien kan du finde mere information om forløbet og under Behandlingsområder kan du finde mere information om de enkelte områder.

Jeg tilbyder

 • Individuelle samtaler
 • Kognitiv terapi
 • Mindfulness
 • Kurser: The Work af Byron Katie samt mindfulness
 • Coaching og rådgivning
 • Traumebehandling
 • Foredrag og workshops om egenomsorg, stresshåndtering, angsthåndtering, livslyst og trivsel
 • Samtaler over telefon eller Skype
 • Walk & talk rundt om Københavns smukke søer eller i Fælledparken
 • Samtaler på Engelsk

Under afsnittet Min profil kan du læse mere om mig.

Referencer

Jeg har været utrolig glad for mit forløb hos Iben. Med tendens til stress, angst og tvangstanker besluttede jeg at give psykologien et skud, og fandt heldigvis frem til Iben.

Efter mit forløb hos rolige og empatiske Iben, har jeg fundet nye måder at håndtere og forstå mine følelser og tanker på, med metoder der er lette for mig at bruge i hverdagen. Iben får mine varmeste anbefalinger, og jeg bruger hende selv gerne igen en anden gang, skulle det blive nødvendigt.

Læs hele Agnetes udtalelser her.

Agnete

Ikke alene er jeg kommet af med mit stress og mine søvnproblemer, jeg har fået værktøjer til at finde ro og til at identificere og undgå mine dårlige tanker, men jeg har også lært at være mere åben og nysgerrig og givende med mig selv, og det er en stor gave.

Jeg føler jeg er blevet et bedre menneske, jeg har fundet ind til det bedste i mig selv, og det har jeg Iben at takke for og jeg er så taknemmelig.

Læs hele Sørens udtalelser her.

Søren

Jeg havde ikke tidligere talt med en psykolog og havde nok forestillet mig, at oplevelsen ville være mere “klinisk”. Men det er samtalerne med Iben på ingen måde! Jeg er altid blevet mødt med stor empati, rummelighed og ærlighed.

Iben har givet mig nogle uundværlige redskaber til at finde ro og balance. Jeg går altid fra konsultationerne hos Iben med følelsen af et lettere hjerte og et klarere sind. Hun har mine varmeste anbefalinger!

Læs hele Christines udtalelse her.

Christine

Jeg havde stor glæde af at gå til psykolog hos Iben. Ved at en frisk imødekommenhed og stor empati for de følelser og problemer som jeg ellers havde meget svært ved at tale om fik Iben sat uhensigtsmæssige tanker på plads.

Jeg er nu bosiddende med min mand i et andet land. Muligheden for at gå til psykolog her er begrænset, men jeg følger at de redskaber jeg fik med fra konsultationerne i København stadig (lang tid efter) er en stor hjælp i min nye hverdag.

Læs hele Pernilles udtalelse her.

Pernille

Iben formår at være nærværende og samtidig være professionelt opmærksom på de problemstillinger, der plager en. Jeg er altid gået fra en konsultation med følelsen af, at jeg var blevet klogere på mig selv og mine problemer – og ikke mindst, at jeg har fået konkrete redskaber til at komme videre med mit liv.

Iben Jørgensen var psykologen, der viste mig, hvordan psykologhåndværket evner at hjælpe de mennesker, det har med at gøre. Jeg kan kun give hende mine bedste anbefalinger.

Læs hele Bjørns udtalelse her.

Bjørn

Jeg mødte Iben da min verden brød sammen. Iben forstod mig. Hun fjernede mit indre uro, gav mig redskaber til at håndtere mig selv og fik mig til at kunne sove igen. Iben har en dejlig person, som fylder rummet – og ikke mindst dig selv – med ro.

Jeg har været “fri” fra Iben i næsten seks måneder og jeg kan 100% sige at Ibens behandling virker. Hvis man hører efter og gør som Iben siger, så findes der en vej ud af der mørke der kan virke så evigt.

Læs hele Signes udtalelse her.

Signe

Jeg har kun positivt at sige om konsultationerne.

Rummet har altid været fyldt af levende varme, ydmyg lytten – samtidig med at samtalen overordnet set altid har retning – og professionalisme uden smålig stolthed. Det giver en følelse af udstrakt tryghed samt en tillid til de givne anvisninger; en tillid, der underbygges af, at forløbet veksler mellem objektiv betragtning og åbenhed over for en indlevende forståelse, så at man på en gang føler sig accepteret og tilstedeværende.

Læs hele Johannes’ udtalelse her.

Johannes

Det har været mig til stor gavn at gå hos Iben. Hun er dygtig teoretisk og ved præcis hvilke spørgsmål, hun skal stille for at nå ind til kernen, men hun bruger også ren menneskelighed og er derfor meget tillidsvækkende, fordi man ikke føler sig som “en sag”, men som et menneske, som hun forholder sig til.

Hun var min støtte og mit wake-up call, indtil det var tid til at mine egne vinger igen skulle bære mig. Hun har min varmeste anbefaling!

Læs hele Nadjas udtalelse her.

Nadja

Jeg begyndte at besøge Iben Larissa Jørgensen som følge af en periode med meget selvkritiske tanker.

Jeg følte mig altid mere opløftet, optimistisk og mentalt afslappet i ugerne efter vores samtaler. Dermed følte jeg over fem måneder med regelmæssige besøg en form for mere eller mindre kontinuert ro i tankerne imellem besøgene. Samtalerne med Iben virkede for mig som en form for mental massageterapi, hvor selvnedbrydende tankemønstre blev løsnet op.

Læs hele Simon udtalelse her.

Simon

Psykolog Østerbro

Det bliver mere almindeligt at gå til psykolog, både i København og i Danmark generelt og især fra 2003-2013 er der sket en stigning i antallet af folk, der benytter sig af en psykologs hjælp. Det er individuelt, hvorfor man går til psykolog og kan både skyldes arbejde, familieforhold, lavt selvværd, angst, depression og andre grunde. Det Sunde Sind er en psykologpraksis på Østerbro, hvor fokus er på at opnå større meningsfuldhed, fredfyldthed og ro i livet. Dette opnås blandt andet gennem kognitiv terapi, compassion-focussed therapy (CFT), mindfulness, selvindsigt, styrket egenomsorg og nærværstræning. Igennem terapien videregives forskellige konkrete teknikker til at opløse negative følelser og -tankemønstre.

Psykologens arbejde

Iben Larissa Jørgensen er uddannet Autoriseret Psykolog ved Queensland University of Technology i Australien og Københavns Universitet. Psykolog er en beskyttet titel, hvilket betyder, at det kun er personer med både en bachelor og en kandidatgrad i psykologi fra universitetet, der kan kalde sig psykologer. Ligeledes er Autoriseret Psykolog en beskyttet titel, som kræver minimum 2 års praktisk erfaring efter kandidaten er afsluttet. Psykologens opgave er at bistå den enkelte i at bearbejde svære følelser og negative tankemønstre. Hos Det Sunde Sind på Østerbro er der fokus på at videregive konkrete øvelser og teknikker, som hjælper til at få det bedre og er nemme at bruge i hverdagen.

Der kan være mange grunde til at opsøge en psykolog. Det kan fx skyldes problemer, som er svære at løse selv. I nogle situationer, kan det være en hjælp at tale med en udenforstående om sine tanker, uanset om problemerne er altoverskyggende i hverdagen eller ej. En psykologs opgave er at hjælpe folk, der gennemgår en svær periode i livet. Alle mennesker oplever følelsen af, at tilværelsen kan være hård. Nogle gange er det nok at tale med familie og venner, andre gange kan det være rart at få hjælp fra en professionel, der kan vise nogle genveje til at løse problemerne og få det bedre fx i form af input og psykologiske redskaber.

Hvordan får man kontakt til en psykolog?

Man kan kontakte en psykolog på flere måder. Man kan blive henvist af sin praktiserende læge, eller man kan opsøge en psykolog direkte. Hvis man bliver henvist af sin læge, er der, i nogle tilfælde, mulighed for økonomisk støtte fra det offentlige. Det Sunde Sind har desværre ikke overenskomst med sygesikringen, men tilbyder til gengæld som regel kort ventetid samt en reduceret pris for de første 12 samtaler, hvis du har en henvisning fra egen læge. Læs mere under priser.

Psykolog – valget er personligt

Det er en personlig beslutning at tale med en psykolog, og det er et valg, som ingen andre end en selv kan træffe. Det kan være svært at opsøge hjælp, hvis man er vant til at klare tingene selv. Det handler om viljen til at arbejde med sig selv og se i øjnene, at man har et problem, som kræver handling. Det er meget forskelligt, hvad der gør, at folk opsøger en psykolog, men det der kendetegner de fleste tilfælde er, at man gennem længere tid har forsøgt at løse et problem selv eller med hjælp fra venner og familie, men at problemet bliver ved med at være der. Det kan derfor være en hjælp at tale med en professionel udeforstående, som har en stor viden og erfaring med, hvad der virker.

Hvorfor skal man tage til psykolog?

Det kan være svært at sige, hvorvidt det er tilstrækkeligt at tale med sine venner eller sin familie om, hvordan man har det, når man har det skidt. Det afhænger meget af den konkrete situation. Ulempen ved at gå til sine venner eksempelvis, hvis man har det dårligt, er, at det kan belaste venskabet. Venskaber er nemlig ikke bygget udelukkende på hjælp, men det er også bygget på gode oplevelser. Gode oplevelser kan være svære at få, hvis den ene part har det dårligt og udelukkende taler om, hvordan han/hun har det. Derudover bygger venskab på to parter, hvor der skal være plads til begge. På den måde er det anderledes at gå til psykolog, hvor hele psykologens fokus er på at hjælpe. En anden forskel er, at venner er følelsesmæssigt involveret i ens liv, mens en psykolog er en udeforstående person, hvis eneste fokus er at drage omsorg og støtte uden at involvere sig personligt i det. Da en psykolog ikke er involveret følelsesmæssigt, kan det være nemmere, at konfrontere problemet og se situationen klart. Derudover har venner højst sandsynlig ikke en psykologisk baggrund, som de kan trække på, når de hjælper. Det har en psykolog. En psykolog kan derfor trække på både teoretisk og erfaringsopbygget viden, på en anden måde end en ven kan.

Hvordan får man kontakt til en psykolog?

Man kan kontakte en psykolog på flere måder. Man kan blive henvist af sin praktiserende læge, eller man kan opsøge en psykolog direkte. Hvis man bliver henvist af sin læge, er der, i nogle tilfælde, mulighed for økonomisk støtte fra det offentlige. Det Sunde Sind har desværre ikke overenskomst med sygesikringen, men tilbyder til gengæld som regel kort ventetid samt en reduceret pris for de første 12 samtaler, hvis du har en henvisning fra egen læge. Læs mere under priser.

Psykolog – valget er personligt

Det er en personlig beslutning at tale med en psykolog, og det er et valg, som ingen andre end en selv kan træffe. Det kan være svært at opsøge hjælp, hvis man er vant til at klare tingene selv. Det handler om viljen til at arbejde med sig selv og se i øjnene, at man har et problem, som kræver handling. Det er meget forskelligt, hvad der gør, at folk opsøger en psykolog, men det der kendetegner de fleste tilfælde er, at man gennem længere tid har forsøgt at løse et problem selv eller med hjælp fra venner og familie, men at problemet bliver ved med at være der. Det kan derfor være en hjælp at tale med en professionel udeforstående, som har en stor viden og erfaring med, hvad der virker.

Hvorfor skal man tage til psykolog?

Det kan være svært at sige, hvorvidt det er tilstrækkeligt at tale med sine venner eller sin familie om, hvordan man har det, når man har det skidt. Det afhænger meget af den konkrete situation. Ulempen ved at gå til sine venner eksempelvis, hvis man har det dårligt, er, at det kan belaste venskabet. Venskaber er nemlig ikke bygget udelukkende på hjælp, men det er også bygget på gode oplevelser. Gode oplevelser kan være svære at få, hvis den ene part har det dårligt og udelukkende taler om, hvordan han/hun har det. Derudover bygger venskab på to parter, hvor der skal være plads til begge. På den måde er det anderledes at gå til psykolog, hvor hele psykologens fokus er på at hjælpe. En anden forskel er, at venner er følelsesmæssigt involveret i ens liv, mens en psykolog er en udeforstående person, hvis eneste fokus er at drage omsorg og støtte uden at involvere sig personligt i det. Da en psykolog ikke er involveret følelsesmæssigt, kan det være nemmere, at konfrontere problemet og se situationen klart. Derudover har venner højst sandsynlig ikke en psykologisk baggrund, som de kan trække på, når de hjælper. Det har en psykolog. En psykolog kan derfor trække på både teoretisk og erfaringsopbygget viden, på en anden måde end en ven kan.