ADHD

ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Man skelner mellem følgende tre typer af ADHD:

 • ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
 • ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
 • ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet

ADHD viser sig forskelligt alt afhængig køn, alder og øvrige personlighedstræk. Herunder er listet nogle af de mest almindelige symptomer: Børn med ADHD er typisk præget af impulsiv eller hyperaktiv opførsel og kan have vanskeligt ved at:

 • fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg
 • høre efter og følge instruktioner ved direkte henvendt tale
 • organisere og færdiggøre opgaver og aktiviteter
 • holde styr på ting og huske aftaler
 • holde kroppen i ro. De er hele tiden “i gang”
 • lege og deltage i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde
 • respektere andres grænser og aflæse situationer

Det er vigtigt at forstå, at et barn med ADHD ikke er uartigt, men derimod lever med et handicap eller en udviklingsforstyrrelse, som ofte medfører vanskeligheder og nederlag i forbindelse med at klare sig fagligt og begå sig socialt. Det er derfor vigtigt at møde barnets behov med forståelse og støtte i samarbejde med skolen og andre fagfolk. Nogle af de mest almindelige symptomer ved ADHD hos voksne er:

 • er rastløs og mangler evnen til at slappe af
 • har svært ved at holde opmærksomheden og koncentrationen
 • bliver let distraheret
 • virker glemsom
 • har svært ved at organisere tid
 • har et svingende humør og et hidsigt temperament
 • er følsom over for stress og har en lav frustrationstærskel
 • kan ikke planlægge og organisere
 • taler og handler uden tanke for konsekvenserne

Ikke alle med ADHD er hyperaktive. Nogle er tværtimod stille, uopmærksomme og initiativløse. De kan virke passive og have vanskeligt ved at føre ting ud i livet. Mange oplever desuden, at den kropslige uro i barndommen erstattes af indre tankemylder og rastløshed i voksenlivet. Behandling af ADHD: Behandling af ADHD kan indbefatte en kombination af medicin, undervisning, træning af sociale færdigheder og støttende samtaler både til den enkelte og de pårørende. Selvom mange med ADHD oplever en tydelig positiv effekt ved medicinsk behandling, er medicinering af børn og voksne med ADHD et kontroversielt emne. Dette skyldes blandt andet, at diagnosen er relativt ny, og at der dermed er en risiko for endnu ikke afdækkede lang-tids bivirkninger ved ADHD medicin. Samtidig er der også en risiko forbundet med ikke at behandle ADHD, da mange udvikler depression, angst, PTSD og stress på baggrund af de mange nederlagsoplevelser som ubehandlet ADHD ofte fører med sig. Valget af behandling må derfor omfatte en afvejning af individuelle behov samt fordele og ulemper for den enkelte. Yderligere information: www.adhd.dk