I forhold til andre psykologiske problemstillinger er lavt selvværd et relativt overset område, selvom det spiller en meget central rolle i menneskers trivsel.

Det er vigtigt først at skelne mellem selvværd og selvtillid. Hvor selvtillid omhandler den enkeltes tro på egne evner i forhold til at udføre konkrete opgaver og færdigheder, er lavt selvværd et langt mere grundlæggende problem i selvforståelsen.

Lavt selvværd er typisk karakteriseret ved følgende:

  • En overbevisning om, at man ikke hører til, at man ikke er god nok og ikke fortjener kærlighed/accept
  • Store vanskeligheder med at sige til og fra ud fra egne følelser og behov
  • Stor følelse af ambivalens
  • Problemer med at træffe valg og tage beslutninger

Behandling af lavt selvværd

I behandlingen af lavt selvværd arbejdes der med at øve sig at sige til og fra ud fra egne følelser og behov. Dette handler om at mærke efter i kroppen og komme i kontakt med, hvad man selv har brug for og lyst til. Det kan fx være nødvendigt at øve sig i at tage mindre ansvar for andres følelser og behov og blive bedre til at sætte grænser, så der kommer en mere sund balance imellem hensynet til sig selv og andre. Nogle mennesker oplever katastrofetanker i forbindelse med tanken om ikke at leve op til andres eller egne forventninger, hvilket kan medføre stærke følelser af skam, skyld og frygt. I terapien udfordres disse overbevisninger, således at det bliver mindre angstprovokerende at stå ved sig selv.