Særligt sensitive mennesker (HSP – highly sensitive person)

Elaine Aarons banebrydende forskning inden for HSP har vist at 15-20% af befolkningen er født med et særligt sensitivt nervesystem, som gør, at alle indtryk bearbejdes mere i dybden. Hjerneskanninger viser, at forskellen mellem særligt sensitive mennesker og gennemsnittet er temmelig stor i forhold til, hvor meget de to grupper påvirkes af indtryk. Fænomenet har vist sig også at findes i de fleste dyrearter, hvor 15-20 % også påvirkes i særlig høj grad af indtryk. Det er vigtigt at understrege at særlig sensitivitet er et normalt, naturligt og medfødt træk og derfor ikke en diagnose. Særlig sensitivitet er typisk kendetegnet ved følgende:

  • Tilbøjelighed til at være indadvendt
  • Høj intelligens
  • Større påvirkelighed i forhold til både positive og negative indtryk
  • Større evne til empati
  • Større evne til fordybelse
  • Større evne til kreativitet
  • Større evne til refleksion
  • Tilbøjelighed til at føle sig overvældet i situationer med mange indtryk
  • Større behov for alenetid med ro, hvor indtryk kan bearbejdes

Forskningen viser desuden af 30% af de særligt sensitive samtidig er spændings- eller nyhedssøgende, hvilket kommer til udtryk i en større tilbøjelighed til at være udadvendt. Indadvendthed er altså ikke altid et nødvendigt kriterie for HSP.

Støtte i forbindelse med HSP

Som psykolog kan jeg være med til at støtte den enkelte til at blive bedre til at mærke egnefølelser og behov og skabe plads til at udfolde de evner, som HSP ofte medfører. Dette handler blandt andet om at indstille tempoet sådan, at hverdagen ikke bliver overvældende og sørge for, at der er tid til fordybelse, refleksion og kreativitet.

Yderligere information:

www.hsp-foreningen.dk.