Stress

Hvad er Stress?

Stress er en del af dagligdagen for de fleste. Stress kan være enhver forandring eller krav fra omgivelserne, som vi må tilpasse os efter, lige fra at skulle nå på arbejde til tiden til at finde pengene til at betale regninger til at håndtere en livstruende situation.

Ikke al stress er skadeligt, det afhænger af måden hvorpå stress håndteres.

Kronisk Stress

Når påvirkningen af stress er vedholdende, som fx når man udsættes for et usundt arbejdsmiljø, gennemgår en skilsmisse eller brud med kæreste eller er ramt af kronisk sygdom, forbliver man i en kronisk stresstilstand.

Dette kan føre til øget risiko for udbrændthed, angst og depression, mave-tarm problemer, nedsat immunforsvar, nedsat sexlyst og problemer med at håndtere hverdagsopgaver.

Stresshåndtering

Via forskellige tilgange kan jeg som psykolog hjælpe dig med at håndtere stress på en mere effektiv måde:

  • Kropsbevidsthed, afslapningsteknikker og meditation retter sig mod fysiske symptomer
  • Kognitiv terapi retter sig mod negative tænkemåder, som ofte opstår som følge af stress og fastholder det negative mønster
  • Problemløsning, evnen til at sige til og fra ud fra egne følelser og behov, målsætninger og planlægning af tid retter sig direkte mod de miljømæssige faktorer som forårsager stress
  • Livsstilsændringer retter sig mod forebyggelse af tilbagefald

Mere information

www.psykiatrifonden.dk

www.stressforeningen.dk