Traume og Posttraumatisk Stress-tilstand (PTSD)

PSYKOLOGISKE TRAUMER

Hvad er et psykisk traume?

Et psykisk traume opstår på baggrund af en meget skræmmende, chokerende eller rystende begivenhed, som skaber et sår på sjælen, og som gør det udfordrende og svært at fungere ‘normalt’ efterfølgende – i kortere eller længere tid.

Alle mennesker vil reagere forskelligt på traumatiske oplevelser. Langt de fleste af os vil opleve at vi kommer os af os selv – med støtte fra familie og venner – uden at udvikle længerevarende reaktioner, som vi finder problematiske i hverdagen. Når nogle af os mennesker alligevel sommetider udvikler længerevarende symptomer og reaktioner på en traumatisk oplevelse, kan det både opstå direkte/kort tid efter den udløsende begivenhed – eller opleves langt senere, som en senreaktion.

 

Reaktioner på traumatiske oplevelser

Mange af os oplever stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner efter en traumatisk begivenhed; det er helt normalt og en naturlig måde at reagere på for krop og sind. Det betyder i grunden blot, at hjernen er velfungerende og formår at reagere og tilpasse sig og lære af de oplevelser, den oplever. For de fleste forsvinder disse reaktioner efter få dage eller uger. For nogle af os sker der dog imidlertid det, at symptomerne fortsætter i længere tid og derfor opleves meget voldsommere. Dette kan skyldes forskellige ting. Det kan påvirkes af traumets karakter, hvor meget social støtte og omsorg vi har adgang til under og efter den voldsomme oplevelse, vores personlighed, hvor meget stress vi har været udsat for tidligere i livet og omkring den udslagsgivende episode – samt hvilke stress-håndteringsevner, vi behersker, og hvilke psykologiske redskaber, vi tidligere har tillært os og har med i bagagen.

 

Symptomer ved psykisk traume

Nogle af de mest almindelige symptomer ved et psykisk traume er:

 • Ekstrem årvågenhed, at være på konstant på vagt for farer
 • Du bliver let forskrækket
 • Udtalt træthed/udmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Smerter i kroppen og/eller generel ømhed
 • Forstyrrende tanker og minder om oplevelsen, som kan føles ukontrollerbare
 • Hukommelses-glimt (flashbacks) og genoplevelse af traumet ved begivenheder der minder om hændelsen
 • Mareridt
 • Nedsat koncentration og hukommelse
 • Desorientering og forvirring
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Undgåelse af steder og aktiviteter, der minder om oplevelsen
 • Manglende interesse i almindelige hverdagsaktiviteter
 • Følelsesløshed og/eller fremmedgjorthed
 • Depression eller nedtrykthed
 • Skyldfølelse
 • Vrede og irritabilitet
 • Angst, frygt og panik

 

Listen af mulige symptomer er lang og ikke fyldestgørende, da vi alle reagerer på chokerende begivenheder på vores helt egen måde – men fælles for dem er, at de kan opleves som meget ubehagelige. De er dog, på trods af symptomernes barske karakter, en del af den naturlige helingsproces, som hjælper os hver især til at tilpasse sig de nye omstændigheder, finde mening i det, der er sket og senere kunne sætte det i perspektiv.

Risici og følgevirkninger ved psykologisk traume

Alle traumatiske oplevelser skal bearbejdes af vores sind og have tid til det – men hvis symptomerne ikke fortager sig efter en længere periode med støtte fra familie, venner og netværk, er der behov for professionel hjælp. Dette gælder især, fordi der er et mindretal af os, der oplever en traumatisk hændelse, som udvikler mere alvorlige – og potentielt kroniske – tilstande som depression, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), angstforstyrrelser eller misbrugsproblemer. I tilfælde, hvor der er en øget risiko for at udvikle blivende reaktioner og livskvalitets-forringende adfærdsforstyrrelser, er det vigtigt at konsultere professionel støtte og søge psykologisk hjælp i god tid.

PTSD, Posttraumatisk stress, posttraumatisk belastningsreaktion, psykolog København, Iben Larissa Jørgensen

“Alle menneskers grundlæggende behov er at blive oplevet, som det er, af et andet menneske.” Carl Rogers, amerikansk psykolog. (Foto: Bo Falkenskov)

Gode råd til at håndtere reaktionen på et psykologisk traume

Du er normal:

Se i øjnene, at du har været igennem en meget belastende oplevelse.

Giv dig selv plads, rum og tid til at reagere.

Tilgiv dig selv, at du er oprevet lige nu, og at du måske ikke kan rumme og håndtere alle de ting, aktiviteter og pligter, du normalt kan udføre.

Mind dig selv om, at den måde du reagerer på er et naturligt led i at bearbejde traumet – det er helt normalt, bare giv det tid.

 

Giv din hjerne gode arbejdsbetingelser:

Motioner jævnligt.

Moderat motion styrker krop og sind – du kan fx gå eller cykle en tur dagligt, alene eller gerne med en, du stoler på.

Undgå at bruge alkohol, at overspise eller tage andre stoffer for at håndtere situationen.

Selvom det kan give en umiddelbar følelse af, at smerterne og følelserne dulmes, er effekten falsk. Alkohol og andre stoffer hindrer din krop og hjerne i at bearbejde hændelserne optimalt – og du vil efter indtagelse risikere at føle skyld og skam, som forstærker og forlænger en evt. uhensigtsmæssig reaktion på sigt.

Spis fornuftigt.

Har du overskud til at optimere din kostplan med sunde, naturlige fødevarer og spise en varieret kost med masser af grøntsager, proteiner, fisk, frugt og nødder vil det tværtimod styrke dig, dit humør og din hjernes proces.

 

Hold dagsplanen:

Forsøg at bevare en normal rutine.

Hold dig beskæftiget og strukturer din dag – læg en realistisk dagsplan, og prøv, om du kan overholde den med dine symptomer (og respekt for dem).

Lad være med at undgå særlige aktiviteter eller steder, med mindre det er strengt nødvendigt.

Forsøg i stedet at rumme dig selv og dine potentielle reaktioner, der hvor de opstår, hvis de opstår. Des oftere, du tillader en reaktion uden at bekæmpe den eller forsøge flygte fra/lægge låg på den, des mere vil de aftage i styrke fremadrettet. Dertil kommer, at des mere du bevæger dig ud i aktiviteter og på steder, du tidligere ikke ville have tøvet med at besøge – des større chance er der for, at du får en succesoplevelse. Dem har du brug for.

Sæt tid af i dagsplanen til afslapning. Giv dig selv tid til at hvile, hvis du føler dig træt.

 

Men: Undgå at træffe større beslutninger eller ændre større ting i dit liv lige nu.

Din dømmekraft kan være svækket, fordi din hjerne er i fuld gang med en vigtig helingsproces. Det er ikke tid lige nu til at vurdere, om dit arbejde, din boligsituation eller dit parforhold er det rigtige – giv det tid, og vent med at vurdere det, til du er ovenpå igen.

 

Stol på din hjerne – og vær åben:

Prøv ikke at blokere for tanker om, hvad der er sket.

Lad tanker være tanker – de er ikke din fjende. Ved gradvist at konfrontere det der er sket, bearbejdes den traumatiske begivenhed og oplevelsen af den vil gradvist blive mildere.

Fortæl din familie og dine venner om din dagsform og dine behov.

De kan ikke læse dine tanker, men du kan hjælpe dem til at hjælpe dig ved at fortælle dem, når du fx er træt, har brug for at komme ud, tale eller bare være sammen med nogen.

Hver ting til sin tid.

Hvis traumet aktiverer andre minder og følelser fra fortiden, som ikke er relateret til den aktuelle belastende begivenhed, er det bedst at forsøge at skille minderne ad og håndtere dem hver for sig.

Del dine oplevelser.

Del dine tanker og oplevelser med forstående mennesker, som du stoler på, når muligheden opstår. Dette føles måske ubehageligt til tider, men vid, at det er gavnligt i forhold til at håndtere traumet.

Sæt ord på dine følelser, når de opstår.

Dette kan fx gøres ved at skrive dem ned eller diskutere følelserne med en anden. Det at give udtryk for følelser er ofte med til at fremskynde helingsprocessen.

PTSD, belastningsreaktion, psykolog i København på Østerbro, Det Sunde Sind, Iben Jørgensen

Hvornår er det nødvendigt at søge professionel hjælp hos en psykolog?

Du bør søge professionel assistance, fx hos Psykolog Iben Larissa Jørgensen ved Det Sunde Sind på Østerbro i København, hvis symptomerne i forbindelse med traumet opleves som værende for pinefulde for dig, eller hvis reaktionen varer længere end et par uger.

Vær opmærksom på advarselssignaler, som giver dig besked, når din krop og sind har brug for support til at komme skridtet videre i helingsprocessen.

 

Advarselssignaler

De advarselssignaler, du blandt andet skal være opmærksom på, er følgende:

 • Du føler dig ude af stand til at håndtere de intense følelser og fysiske symptomer
 • Du oplever følelsesløshed og tomhed
 • Du har en vedvarende oplevelse af stærkt ubehag og pinefulde følelser
 • Din krop reagerer med vedvarende fysiske symptomer i form af spændinger, irritation og agitation
 • Du har vedvarende søvnforstyrrelser og mareridt
 • Du føler, at du mangler social støtte og nære relationer med hvem, de svære følelser kan vendes
 • Du oplever problemer i forhold til venner, familie og kolleger
 • Du har øget dit indtag af alkohol og stoffer

Hvordan behandles psykiske traumer?

Behandling af svære traumer indebærer en række specialiserede traume-fokuserede psykologiske teknikker, som du tilegner dig via samtaleterapi med en psykolog. Disse omfatter blandt andet undervisning, stresshåndterings-teknikker og redskaber til at kunne konfrontere frygtede situationer og pinefulde minder på en konstruktiv måde.

Medicin kan i visse tilfælde have en gavnlig effekt i samspil med samtaleterapi. Hvis dette er nødvendigt, vurderes dette naturligvis af din læge, som også udskriver de nødvendige præparater.

PTSD og Posttraumatisk Stress, Psykolog Det Sunde Sind på Østerbro i København

PTSD

Hvad betyder Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD – Post Traumatic Stress Disorder)

Posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD, er en klinisk tilstand som kan udvikle sig hos nogle af os, som følge af at at have været ude for en psykologisk traumatisk hændelse. Man kan tale om posttraumatisk belastningsreaktion/PTSD, når og hvis symptomerne herpå har varet i omtrent en måned eller længere.

 

Har man en posttraumatisk belastningsreaktion/PTSD, betyder det med andre ord, at man har udviklet en hård belastningsreaktion på en traumatiserende begivenhed (eller periode), man har oplevet. Belastningsreaktionen kan udvikle sig uger til måneder efter den traumatiske hændelse.

 

Hvem kan få PTSD?

Alle mennesker, uanset alder og køn, kan udvikle en posttraumatisk belastningsreaktion/PTSD, også børn.

 

Symptomer på Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Posttraumatisk belastningsreaktion/PTSD kan kendetegnes ved 3 hovedgrupper af symptomer:

 • Vedvarende genoplevelse af traumet gennem påtrængende minder, mareridt og foruroligende flashbacks
 • Følelsesmæssig lammelse eller passivitet, bevidst som underbevidst, og undgåelse af påmindelser om traumet – det kan være undgåelse af bestemte steder, mennesker eller typer af aktiviteter
 • Øget vagtsomhed overfor opfattede farer – dette indbefatter bl.a. også søvnproblemer, irritabilitet og koncentrationsbesvær

Posttraumatisk belastningsreaktion/PTSD er meget belastende og pinefuldt og kan føre til alvorlige vedvarende problemer i hverdagen. Sociale relationer kan synes svære at indgå i og opretholde, evnen til at arbejde kan opleves svækket og det, at udføre almindelige daglige aktiviteter, kan føles som en hård kamp.

En posttraumatisk belastningsreaktion/PTSD kræver som regel professionel hjælp, da disse udfordringer som regel ikke løser sig af sig selv.

Nogle mennesker udvikler desuden depression, angstlidelser (såsom panikanfald og generaliseret angst) og misbrugsproblemer på baggrund af at have oplevet et traume.

 

Behandling af PTSD/Posttraumatisk belastningsreaktion

En tilpasset behandling ved en støttende og erfaren terapeut kan også give gode resultater ved PTSD/posttraumatisk belastningsreaktion.

Der findes ingen sikker kur mod posttraumatisk stress/PTSD, men med målrettet terapeutisk behandling – som evt. iværksættes i samspil med medicinsk behandling – er det muligt at mindske styrken, mængden og varigheden af symptomerne; måske få dem helt til at forsvinde.

Med terapeutisk behandling har du også mulighed for at tillære dig teknikker og redskaber til at leve med evt. tilbageblivende symptomer, således at de griber mindst muligt ind i din hverdag – og at du fortsat (eller igen) kan leve et tilfredsstillende og socialt liv med venner og familie omkring dig.

 

Behandling af PTSD ved psykolog på Østerbro, København

Jeg, Iben Larissa Jørgensen, er autoriseret psykolog med mangeårig erfaring af psykiske traumer samt belastningsreaktioner, og jeg tilbyder behandling i skønne lokaler i Det Sunde Sind på Østerbro i København.

Hvis du oplever udfordringer med følgerne efter psykiske traumer eller posttraumatisk stress/PTSD, er der flere specialiserede behandlingsmuligheder, som vi kan sammensætte et personligt forløb ud fra og på den måde – på tryggest og bedst mulige vis – hjælpe dig igennem smerten og genoprette din dagsrytme og livsglæde.

Det kan være, at vi bruger individuelle terapeutiske samtaler, kognitiv terapi, Mindfulness-træning, et kursus i The Work eller elementer fra andre relevante psykologiske metoder, i din behandling – alt efter din situation og person. Det vigtigste er, at du hjælpes til at styrke din mentale værktøjskasse og dit sinds tilstand. Jeg tilbyder også samtaler til pårørende.

Min erfaring med behandling af traumer og posttraumatisk stress/belastningsreaktion (PTSD) strækker sig bredt. Jeg har i flere år bl.a. været tilknyttet som krisepsykolog i Prescriba og Dansk Krisekorps, ligesom jeg tidligere har beskæftiget mig med patient/pårørende-samtaler i Kræftens Bekæmpelse samt været frivillig telefonrådgiver ved anonyme kriseopkald.

Du kan læse mere om mig og min erfaring her.