Traume og posttraumatisk stress tilstand (PTSD)

Traume og posttraumatisk stress tilstand (PTSD)

Et traume opstår på baggrund af en meget skræmmende og rystende begivenhed, hvilket resulterer i sår på sjælen, som gør det svært at fungere normalt efterfølgende. Folk reagerer forskelligt, men de fleste vil opleve at komme sig med støtte fra familie og venner og vil ikke opleve længerevarende problemer. Når mennesker alligevel somme tider udvikler længerevarende problemer, kan det både forekomme direkte efter den traumatiske begivenhed eller langt senere.

Mange oplever stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner efter en traumatisk begivenhed. For de fleste forsvinder disse reaktioner efter nogle få dage eller uger. For nogle, fortsætter symptomerne dog i længere tid og er voldsommere. Dette kan skyldes forskellige ting, som fx traumets karakter, hvor meget social støtte den enkelte har adgang til, hvor meget stress den enkelte har været udsat for tidligere i livet, personlighed og stress-håndteringsevner.

Nogle af de mest almindelige symptomer ved et traume er:

 • Ekstrem årvågenhed, være på vagt for farer
 • Bliver let forskrækket
 • Træthed/udmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Generel ømhed og smerter i kroppen
 • Forstyrrende tanker og minder om oplevelsen
 • Hukommelsesglimt (flash-backs) og genoplevelse af traumet ved begivenheder der minder om hændelsen
 • Mareridt
 • Nedsat koncentration og hukommelse
 • Disorientering og forvirring
 • Undgåelse af steder og aktiviteter der minder om oplevelsen
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Manglende interesse i almindelige aktiviteter
 • Følelser af frygt, følelsesløshed, fremmedgjorthed, depression, skyld, vrede, irritabilitet, angst og panik

Selvom disse symptomer er meget ubehagelige, er de en del af den naturlige helingsproces, som hjælper den enkelte til at tilpasse sig de nye omstændigheder og finde mening i det, der er sket og sætte det i perspektiv. Det er først, når symptomerne ikke fortager sig efter en længere periode, at der er behov for professionel hjælp. En minoritet af folk der udsættes for traume udvikler mere alvorlige tilstande såsom depression, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), angstforstyrrelser eller misbrugsproblemer.

Gode råd til at håndtere reaktionen på et psykologisk traume:

Psykolog i København, kognitiv terapi og mindfulness
“Alle menneskers grundlæggende behov er at blive oplevet, som det er, af et andet menneske.” Carl Rogers, amerikansk psykolog. (Foto: Bo Falkenskov)
 • Se i øjnene, at du har været igennem en meget belastende oplevelse og giv dig selv plads til at reagere. Tilgiv dig selv, at du er oprevet lige nu og ikke kan de ting, du normalt kan
 • Mind dig selv om, at den måde du reagerer er et naturligt led i at bearbejde traumet
 • Undgå et overforbrug af alkohol eller andre stoffer for at håndtere situationen
 • Undgå at træffe nogen større beslutninger eller ændre større ting i dit liv lige nu Prøv ikke at blokere for tanker om, hvad der er sket. Ved gradvist at konfrontere det der er sket, bearbejdes den traumatiske begivenhed
 • Del dine følelser med andre, når muligheden opstår. Dette føles måske ubehageligt til tider, men det at tale med forstående mennesker, som du stoler på er gavnligt i forhold til at håndtere traumet
 • Prøv at bevare en normal rutine. Hold dig beskæftiget og strukturer din dag
 • Lad være med at undgå særlige aktiviteter eller steder med mindre det er strengt nødvendigt
 • Giv dig selv tid til at hvile, hvis du føler dig træt, og husk at jævnlig motion er vigtigt
 • Informer familie og venner om dine behov. Hjælp dem med at hjælpe dig ved at fortælle dem, når du er træt, har brug for at komme ud eller har brug for at tale eller være sammen med nogen.
 • Sæt tid af til afslapning
 • Hvis traumet aktiverer andre minder og følelser fra fortiden, som ikke er relateret til den aktuelle belastende begivenhed, er det bedst at forsøge at skille minderne ad og håndtere dem hver for sig
 • Giv udtryk for dine følelser når de opstår. Dette kan fx gøres ved at skrive dem ned eller diskutere følelserne med en anden. Det at give udtryk for følelser er ofte med til at fremskynde helingsprocessen

Hvornår er det nødvendigt at søge professionel hjælp?

Du bør søge professionel assistance, hvis symptomerne i forbindelse med traumet er for pinefulde eller varer længere end et par uger. Nogle af advarselssignalerne kan være, hvis man oplever følgende:

 • Ude af stand til at håndtere de intense følelser og fysiske symptomer
 • Følelsesløshed og tomhed
 • Vedvarende oplevelse af stærkt ubehag og pinefulde følelser
 • Vedvarende fysiske symptomer i form af spændinger, irritation og agitation
 • Vedvarende søvnforstyrrelser og mareridt
 • Manglende social støtte og nære relationer med hvem, de svære følelser kan vendes
 • Problemer i forhold til venner, familie og kolleger
 • Øget indtag af alkohol og stoffer

Hvordan behandles traumer?

Behandling af svære traumer indebærer traume-fokuserede psykologiske teknikker. Disse indebærer blandt andet undervisning, stresshåndterings-teknikker og at hjælpe den enkelte med at konfrontere frygtede situationer og pinefulde minder. Medicin kan somme tider være gavnligt sideløbende med samtaleterapi.

Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD – posttraumatic Stress Disorder)

PTSD er en klinisk tilstand som kan udvikle sig i nogle mennesker som følge af at være blevet udsat for en traumatisk begivenhed. PTSD kendetegnes ved 3 hovedgrupper af symptomer:

 • Genoplevelse af traumet gennem påtrængende minder, mareridt og flashbacks
 • Undgåelse af påmindelser om traumet og lammelse af følelsesmæssige reaktioner
 • Øget vagtsomhed overfor opfattede farer

PTSD er meget belastende og pinefuldt og kan føre til alvorlige vedvarende problemer i sociale relationer og evnen til at arbejde og udføre almindelige daglige aktiviteter. PTSD kræver som regel professionel hjælp eftersom disse problemer som regel ikke løser sig af sig selv.

Nogle mennesker udvikler desuden depression, angstlidelser (såsom panikanfald og generaliseret angst) og misbrugsproblemer på baggrund af at have oplevet et traume.