Om mig

Min erfaring

Kognitiv psykolog og mindfulness i København på Østerbro
Billedet er taget af fotograf Jeppe Michael

Siden 2011 har jeg haft privat praksis i København, hvilket har givet mig bred erfaring med behandling af voksne, unge og familier. Jeg har sideløbende stået for undervisningsforløb, selvudviklingskurser og work-shops blandt andet i forbindelse med rehabilitering af sygemeldte borgere i kommunalt regi.

Siden maj 2014 har jeg modtaget klienter med arbejdsrelaterede problematikker fra Prescriba, og jeg holder jævnligt foredrag om emner som fx stresshåndtering, egenomsorg, livslyst og generel trivsel (se uddrag nedenfor under publikationer).

Jeg interesserer mig for integrativ medicin og samarbejder med behandlere indenfor andre fagområder. Du kan se, hvem jeg aktuelt samarbejder med her.

Under min studiepraktik var jeg i Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg havde samtaler med kræftramte såvel som deres pårørende og efterladte. Sideløbende med studiet var jeg i flere år ansat som personundersøger i Kriminalforsorgen, hvor min primære opgave bestod i at udarbejdede vurderinger angående sigtedes egnethed til at udføre samfundstjeneste i tilfælde af en betinget dom.

Jeg tog min kandidat på Københavns Universitet og min bachelor i Brisbane, Australien. Under min studietid i Australien arbejdede jeg sideløbende som frivillig telefonrådgiver på Lifeline, hvor jeg modtog anonyme kriseopkald.

 

2017: Tilknyttet det tværfaglige team i Nordic Integrative Medicine (NIM) forskningsprojekt om integrativ medicin og kroniske smerter

2017: Månedlig Mindfulness i Kristkirken

2015 – 2016: Workshops i Tinkuy København om Stresshåndtering, Mindfulness og Bevidsthed

2014 – 2015: Krisepsykolog i Dansk Krisekorps

2014 -: Samarbejde med Prescriba

2014: Opnåede autorisation gennem Psykolognævnet

2013 – 2014: Erhverspsykolog og Underviser i Jobcenter – Rehabilitering af Sygemeldte borgere

2014: Foredrag for Dystoniforeningen i København og Århus om Sygdom og Trivsel

2014: Workshops i Depressionsforeningens Selvhjælpsgrupper om Trivsel

2013: Foredrag ved Depressionsforeningens Sommerhøjskole om Trivsel

2013: Foredrag for Studerende ved Metropol om Stress, Eksamensangst og Mindfulness

2011: Grundlagde Det Sunde Sind

2011: Oplæg ved Herlev Onkologisk Afdeling om Typiske Reaktioner ved en Brystkræftdiagnose

2011: Uddannet Psykolog – skrev speciale om Mindfulness og Kognitiv Terapi

2009 – 2011: Personundersøger i Kriminalforsorgen

 

Min uddannelse

I maj 2011 blev jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet og opnåede autorisation i april 2014 (cand.psych.aut). Mit speciale omhandlede de underliggende faktorer, som får mindfulness til at virke blandt andet i forbindelse med behandling af depression og kroniske smerter, og min bacheloropgave undersøgte faktorerne omkring menneskelig trivsel (resiliens) indenfor uddannelse og selvtillid generelt.

Omdrejningspunktet for min uddannelse har således været at undersøge og nærme mig en forståelse af de grundlæggende faktorer for menneskelig trivsel. Af samme årsag interesserer jeg mig for forskning, der undersøger effekten af forskellige terapeutiske metoder (evidensbaseret forskning), og jeg gør i mit arbejde brug af blandt andet kognitiv terapi, compassion-focused therapy (CFT), mindfulness, klient-centreret terapi og bevidst nærværstræning.

Publikationer

Download “Fotografer dig til indre ro” fra tidsskriftet Digital Foto.

Download “En god studietid” foredrag og workshops om stress og eksamensangst hos studerende.

Download “Egenomsorg, livslyst og dystoni” artikel fra Dystoni Bladet #4 December 2013.

Download “Foredrag om Egenomsorg og Dystoni” i Dystoniforeningen.

Download “Foredrag i Stresshåndtering” hos Depressionsforeningens Sommerhøjskole.