Min tilgang

Valget af psykolog må frem for alt bero på kemi og din mavefornemmelse af, hvorvidt vedkommende er den rette til at hjælpe dig gennem en så vigtig proces det er, at tage ansvar for at skabe bedring i sit liv. Det er essentielt for effektiv og forandrende terapi, at du føler dig lyttet til, accepteret og respekteret. Som psykolog ser jeg det som min vigtigste opgave, at sørge for at dette er bagtæppet til vores fælles arbejde mod din indsigt og selvforståelse, samt evt. ønskede bedring og forandring.

Med udgangspunkt i dig og din specifikke problemstilling, tilrettelægger jeg terapien, ud fra en række metoder, som har vist sig effektive I lindringen af psykisk ubehag og psykiske udfordringer. Disse metoder er fx kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulnessbaseret kognitiv terapi, løsningsfokuseret terapi og narrativ terapi. Metoden vil dog aldrig stå i vejen for, at dine specifikke behov og problemstilling mødes bedst muligt, hvorfor min tilgang er eklektisk, dvs. jeg anvender metoderne fleksibelt og intuitivt.

Via individuelle samtaler i et fortroligt rum, tager jeg dig nænsomt i hånden mod en positiv forandring i dit liv, når livet er svært, forvirrende, frustrerende, sårende, fortvivlende, ensomt eller byder på modstand. I dette rum er der plads og tid til refleksion, tvivl, gråd og latter samt alt derimellem. Som psykolog og som menneske er det mit gennemgående kendetegn, at jeg er empatisk, imødekommende og ordentlig.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2016, og autoriseret af psykolognævnet i 2019. Jeg har haft terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne gennem mit studie og senere arbejdsliv som pædagogisk psykologisk konsulent, samt som ansat i børne- og ungdomspsykiatrien. I terapien har jeg altid et øje for, hvordan kultur, normer og livsvilkår påvirker menneskers oplevelse af trivsel og handlemuligheder heri. Jeg er medlem af Dansk psykologforening og holder mine kompetencer ved lige via løbende supervision og kurser.

Hvad kan jeg hjælpe med

 • Følelser af meningsløshed, håbløshed og tomhed
 • Angst
 • Særlig sensitivitet
 • Stress og overbelastning
 • Lavt selvværd
 • Livskriser
 • Relationelle vanskeligheder
 • Problemer med at styre følelser, som vrede og jalousi
 • Problemer med overspringshandlinger og manglende overblik
 • Mangel på motivation
 • Kønsidentitetsproblematikker
 • At være pårørende til mennesker med psykiske lidelser
 • Fertilitetsbehandling og vanskelige følelser herved
 • Samtaler om forældreskab

Adresse

Jeg har adresse på Amagertorv 14B, 4. sal, 1160 København K.

Klinikken ligger tæt på Strøget og Storkespringvandet i centrum af København.

Autoriseret psykolog Annika Gregersen

Annika Juul Gregersen

Autoriseret psykolog (Cand.psych.aut)

Kontakt

Kontakt

Følg på Facebook

Gratis E-bog og Nyheder

Indtast din e-mail adresse for at modtage Det Sunde Sinds gratis e-bog og nyhedsbrev.