Min tilgang

Hos mig finder du en empatisk, indlevende og nærværende terapeut, der har fokus på at skabe et trygt rum, hvor vi kan udforske og sammen arbejde med det, der udfordrer dig. Det er vigtigt for mig, at du forlader terapirummet med en oplevelse af at være set og forstået samt hjulpet i din konkrete situation.

Som terapeut brænder jeg for at hjælpe dig med at opnå en bedre kontakt til dig selv, mere forståelse for, hvad der ligger bag dine udfordringer, og hvordan du kan gå disse i møde på en måde, der kan medføre mere selvværd, ro og trivsel i dit liv.

I terapi vil vi tage udgangspunkt i det, du ønsker at arbejde med. Indledningsvist vil jeg i samarbejde med dig, afdække hvilke behov og ønsker du har for terapien. Jeg tilpasser altid terapien til den enkelte, og trækker på teknikker fra henholdsvis Kognitiv Adfærdsterapi, Compassionfokuseret terapi, Mentaliseringsbaseret terapi samt mindfulness, alt efter det enkelte menneske og problemstillingen.

Jeg har gennem årene som psykolog arbejdet med en lang række problemstillinger. Her er nogle, som jeg kan hjælpe med og som jeg har særlig interesse i:

  • Lavt selvværd
  • Perfektionisme
  • Vanskeligheder med angst, stress og depression
  • Relationsproblemer, herunder i nære relationer (såsom familie og i parhold) samt med andre mennesker generelt
  • Traumer og PTSD, herunder vold og seksuelle overgreb
  • Sorg og kriser
  • Omsorgssvigt i barndommen
  • Pårørendesamtaler

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet psykolog i 2016 fra Kingston University i England og Syddansk Universitet. Jeg er siden autoriseret af Psykolognævnet i 2020. Under min uddannelse har jeg været særligt optaget af det terapeutiske arbejde og hvad der skaber en god relation mellem terapeut og klient. Jeg er senere i min karriere blevet særligt optaget af udviklingspsykologi, og hvordan traumer og omsorgssvigt i barndommen påvirker os i voksenlivet, og hvordan vi som voksne kan indgå i en helingsproces.

Under og lige efter min uddannelse har jeg arbejdet som terapeut og som privatpraktiserende psykolog.

Fra 2018-2020 har jeg lavet psykologiske undersøgelser af børn og unge og ydet rådgivning til familier og fagpersonale i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR).

Fra 2020 til nu, laver jeg traumescreeninger af børn og unge, hvor der mistanke om vold og/eller seksuelle overgreb.

Det er vigtigt for mig at kvalificere mit arbejde, hvorfor jeg løbende deltager i supervision og relevante kurser og efteruddannelser. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Adresse:

Amagertorv 14B, 1160 Kbh. K

Anny Lee

Autoriseret Psykolog (Cand.psych.aut)

Kontakt

Kontakt

Følg på Facebook

Gratis E-bog og Nyheder

Indtast din e-mail adresse for at modtage Det Sunde Sinds gratis e-bog og nyhedsbrev.