Min baggrund

Det vigtigste for mig som psykolog er at tilbyde et fortroligt rum, hvor du oplever at blive set som menneske. I mødet med mig vil du opleve, at jeg brænder for at hjælpe dig igennem din krise i en tryg og ærlig terapeutisk relation og møde dig med medmenneskelighed og forståelse for de svære følelser.

I fællesskab skal vi arbejde med at udforske dine tanker og følelser, så du kan tilegne dig nye måder at handle på. Min terapeutiske tilgang tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, hvor konkrete øvelser og værktøjer er i fokus, men hvor der samtidig altid er plads til, at terapien tilpasses til dig.

Det er vigtigt for mig, at du befinder dig trygt i den terapeutiske relation. Derfor er det bærende i terapien at tage udgangspunkt i dét, der fylder for dig. Jeg vil hjælpe dig med at blive klædt på til at håndtere din hverdag eller den akutte krise, du står i. I det fortrolige rum er intet for småt eller stort, og sammen finder vi den rigtige måde at arbejde med din problemstillinger, så du får de rette redskaber til at komme igennem en svær tid.

Min uddannelse og erfaring

Jeg har blandt andet arbejdet med traumatiserede flygtninge, seksuelle overgreb og mennesker med traumer fra barndommen på tværs af alle aldre. Det har særligt været håndtering af selvmordstanker, pårørende til kritisk sygdom eller de svære kriser i familielivet jeg har arbejdet med.
Min erfaring spænder således på mange måder bredt, men det har altid været at se mennesket bag krisen, der har været mit fokus.

Jeg har undervist på Københavns Universitet samt stået for en foredragsrække med fokus på ’Børn, unge og angst’. De sidste år har jeg undervist Politiet, Forsvaret samt forskellige retsinstanser, og herunder også varetaget debriefinger efter voldsomme hændelser.

Ved siden af mit arbejde for Det Sunde Sind har jeg min egen selvstændige virksomhed, hvor jeg foruden terapi tilbyder kurser og supervision til ledere og medarbejdere indenfor bl.a. ældrepleje og sundhedssektoren. Sideløbende varetager jeg samtaler med ledige unge og voksne indenfor beskæftigelsesområdet samt arbejder med ældreområdet, hvor jeg varetager eksistentielle samtaler.

Privat bor jeg med min kæreste og fem børn i København.

Adresse
Ny Vestergade 17, 3., København K.

Psykolog Josefine Holst Nymand

Josefine

Psykolog (Cand.psych)

Kontakt