NB

Karin er på barsel indtil marts 2024

Obs! Karin går på barsel fra d. 6.4.23

Psykologen Karin – en lang historie kort

Jeg har en inderlig kærlighed til mennesker, et ønske om at ville alle det godt, og en passion for at forstå den verden og udfordringer hvert menneske bringer med sig. Dette er en stor drivkraft i mine samtaler.

Et forløb med mig er præget af åbenhed, nysgerrighed og respekt. Det er vigtigt at etablere et trygt og fordomsfrit rum, hvor du bliver mødt i øjenhøjde, og hvor der er plads til at være dig med alt hvad det indebærer. Jeg er optaget af, at du føler dig hørt og mødt og oplever udvikling i samtalerne. For mig er det centralt, at samtalerne foregår på dine præmisser og med den ro, plads og tilgang, du har brug for.

Jeg hjælper dig med at skabe forståelse for din udfordring, hvordan du kan løse den og hvordan du kan bruge dine ressourcer og troen på dig selv til at skabe udvikling og velvære. Du har styrken til at optimere dit liv, og jeg vil gerne hjælpe dig med at belyse og re-opdage denne styrke, også når du selv ikke kan se den.

Metodisk arbejder jeg afvekslende med fokus på at imødekomme dine behov og ønsker. Jeg er særligt inspireret af kognitiv adfærdsterapi, ACT, CFT, narrativ psykologi og mindfulness. Jeg henter teknikker, redskaber og mindset fra disse tilgange, alt efter hvad der er meningsfuldt for dig i din situation. Desuden sender jeg dig ud i din hverdag med konkrette redskaber og teknikker, som gavner dig i din vej mod trivsel.

Min erfaring

Siden 2018 har jeg arbejdet intensivt som terapeut og rådgiver i forskellige klinikker (Phuset, Thora Center, Psykologisk Rådgivning Sind, Bryd Tavsheden) og har erfaring med terapi for både børn, unge, voksne, familier og par.

Dette har givet mig bred erfaring med behandling af mange forskellige problemstillinger og emner såsom: stress, depression, angst, perfektionisme, lavt selvværd, livskriser, emner der relaterer sig til at være ung og studerende, traume og PTSD samt følgevirkninger af vold, seksuelt misbrug og krænkelse mm.

Desuden er jeg optaget af tværkulturel psykologi og har arbejdet terapeutisk og selvudviklende i tværkulturelle miljøer i både udland og herhjemme. Med min kultursensitivitet og forståelse opnået fra egne erfaringer med at navigere mellem forskellige kulturer som bosat i udland, arbejdet i Røde Kors asylafdeling mm. kan jeg hjælpe med forskellige tværkulturelle problemstillinger. Dette kan feks være: kulturchok, ventetidsbelastning i forbindelse med familiesammenføring, kultursammenstød i parforhold eller imellem familier, diskrimination og racisme mm.

Fra 2017- 2018 arbejdede jeg som underviser i faget selvindsigt for unge på en dansk højskole på Zanzibar, Tanzania. Her varetog jeg et intensivt undervisningsforløb med formål om at skabe dybere forståelse for sig selv og sit samspil med samfundet.

Sideløbende fortsætter jeg med at lave selvudviklingsforløb herhjemme i Danmark, hvor jeg bruger metoder fra psykologi men også sommetider integrerer dans for at fremme velvære for blandt andet sportskadet, kvinder udsat for vold, mennesker med mange selvkritiske tanker mm.

Min uddannelse

Jeg blev færdiguddannet som psykolog Cand. Psych fra Syddansk Universitet i 2016, som er kendt for at have en sundhedspsykologisk tilgang til mennesker og behandling.
Som det første speciale i psykologisk regi undersøgte jeg danseterapi (en gren af psykoterapi) og de underliggende faktorer, som får danseterapi til at optimere velvære hos danske kvinder med en lang række problemstillinger.

Min bacheloropgave skrevet som studerende i London var en international undersøgelse af hvilken indvirkning forskellige psykosociale og kreative aktiviteter har på velvære, trivsel og livsglæde hos børn og unge med anden etnisk- og flygtninge baggrund.

Bag begge opgaver ligger et bærende ønske om at få viden og redskaber til, hvordan man kan optimere velvære hos mennesker, der har det svært ved at bruge kreativitet, fællesskaber og integration af krop og psyke i terapi og selvudviklingsforløb.

For at sikre en høj faglighed i mit arbejde, modtager jeg løbende kompetent supervision. Jeg holder mig desuden opdateret ved at deltage i kurser, workshops og foredrag for at blive inspireret af den nyeste forskning og terapeutiske tilgange.

Adresse til Psykolog i København

Nørre Voldgade 21A, kælderen
1358 København K

Psykolog Karin Gazit

Karin Gazit

Psykolog (Cand.psych)

Kontakt

Kontakt

Medlem af

Gratis E-bog og Nyheder

Indtast din e-mail adresse for at modtage Det Sunde Sinds gratis e-bog og nyhedsbrev.