Min tilgang

Jeg lægger vægt på at etablere en fortrolig og tillidsfuld relation med nærvær, autenticitet, åbenhed og nysgerrighed, og det er vigtigt for mig, at du oplever mødet som ikke-dømmende, transparent og autentisk. Som psykolog tager jeg udgangspunkt i det, du kommer med, og som vi i fællesskab får frem i samtalerne. Vi vil sammen anskue dine problemstillinger fra forskellige perspektiver og skabe nye forståelser og veje at gå.

Jeg er optaget af, hvordan vi i terapien kan arbejde med værdier, kommunikation og personlige, bevidste valg ift. at fremme vitalitet, mening og trivsel for os selv og i vores relationer. Min tilgang er præget af min interesse for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og eksistentiel terapi. Det betyder for dig, at vi både arbejder med accept og forandring, og at jeg sammen med dig er nysgerrig på dine værdier ift. at fremme mening og trivsel i dit liv. Jeg finder ligeledes inspiration i narrativ terapi og compassion focused therapy (CFT) og har fokus på din selvfortælling og selvbillede. Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i dine forventninger, livssituation, erfaringer og mål, hvilket også betyder, at jeg ser dig som ekspert i eget liv. Det kan være hårdt arbejde at arbejde med sig selv, men det er samtidig en udviklende og givende rejse, som kan medføre forståelse og indsigt og på længere sigt en fornyet glæde ved tilværelsen.

Min baggrund og erfaring

Jeg blev uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet i 2016, hvor jeg skrev speciale om betydningen af den terapeutiske relation og terapeutens person. Efterfølgende har jeg arbejdet som psykolog i Nepal og senere med traumatiserede flygtninge, ledige og unge hjemløse på herberg i København, hvor udfordringerne har omhandlet partnervold, angst, spiseforstyrrelser, traumer, præstationspres, stress, depression, særligt sensitivitet og lavt selvværd. Derudover er jeg certificeret yogainstruktør, skriver artikler og er i gang med at skrive en bog omhandlende at leve et værdibaseret liv med ægte eksistentiel mening.

​Jeg har i løbet af de sidste ti års tid brugt mange måneder i udlandet, særligt i Asien, og bl.a. boet og arbejdet i Nepal. Jeg har på mine rejser fået kendskab til mange forskellige kulturer og mødt mennesker med forskellige baggrunde og forskellige verdens- og menneskesyn. Jeg har lært om menneskers forskelligheder og forskellige måder at håndtere tilværelsen på, både hvad angår udfordringer og glæder. Mine rejser og nysgerrighed har givet mig en holistisk forståelse af mennesket og psykologi, som gør mig i stand til at se det enkelte individ som en kompleks og dynamisk størrelse, som ikke kan puttes i en boks og hjælpes ud fra en allerede fastsat måde at arbejde på. Jeg er interesseret i, hvordan menneskets mentale helbred påvirkes af livserfaringer, relationer, strukturer og strømninger i samfundet, og er samtidig nysgerrig på det hele menneske og på betydningen af fx kost og bevægelse.

Jeg bruger tid på at fordybe mig i udvikling og læring, bl.a. gennem kontinuerlig supervision og kurser, og forholder mig kritisk til viden og praksisser.

Adresse

Helgesensgade 5, st.tv.
2100 København Ø

(Ring på hvor der står “terapeuterne”)

Psykolog Nana Lange

Nana Lange

Psykolog (Cand.psych)

Kontakt

Gratis E-bog og Nyheder

Indtast din e-mail adresse for at modtage Det Sunde Sinds gratis e-bog og nyhedsbrev.

Følg på Facebook