Parterapi hos Det Sunde Sind handler om at bringe forholdet i balance primært ved at bringe de to parter i balance med sig selv. Det handler om at lære at tage ansvar for sine egne følelser og behov, hvilket foregår på den måde, at begge parter starter med at gå i individuel terapi typisk et sted mellem 3 – 5 samtaler, hvorefter der vil være parsamtaler, hvor begge parter er til stede.

Formålet med de indledende individuelle samtaler er at give et fundament, hvor den enkelte arbejder med sine individuelle mønstre. Det handler om at få redskaber og teknikker til at bringe sig selv i balance for dermed at give parforholdet de bedste betingelser.

I parsamtalerne gøres brug af elementer af emotionsfokuseret terapi med fokus på at gøre parforholdet til en tryg base gennem at opbygge forbundethed og samhørighed og styrke kærligheden, samtidig med at den enkelte øver sig i at styrke sig selv.