OCD er en angsttilstand, som er karakteriseret ved tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er tilbagevendende, påtrængende og uønskede tanker eller mentale billeder, der ofte medfører en følelse af tristhed eller ængstelse. De fleste mennesker med OCD forsøger at undertrykke (eller “neutralisere”) deres tvangstanker og ubehaget, som tankerne forårsager, ved at udføre visse handlinger eller ritualer. Disse adfærdsmønstre kaldes tvangshandlinger. I nogle tilfælde er tvangstanker og tvangshandlinger relateret til hinanden.

For eksempel kan en person have en tvangstanke om, at de glemte at låse hoveddøren til deres hjem, og som et resultat, vender de tilbage til døren flere gange for hver gang at kontrollere, at den er låst. Andre gange kan tvangstanker og tvangshandlinger tilsyneladende være helt uafhængige af hinanden. For eksempel kan en person have en tvangstanke om, at der er bakterier på deres mad, og så føle en trang til at tælle til 8 fem gange, før maden spises, da dette ritual er med til at mindske ængstelsen for at blive syg i situationen. Desværre lindrer tvangshandlingerne kun angsten kortvarigt og når angsten vender tilbage må ritualerne ofte gentages på ny.

Som regel ved mennesker med OCD godt, at deres tvangstanker og –handlinger er irrationelle, men de kan ikke ignorere dem. De kan forsøge at modstå trangen til at udføre tvangshandlinger, men dette forårsager som regel stort ubehag.

Nogle af de mest almindelige tvangstanker er:

 • Frygt for snavs og bakterier
 • Frygt for at blive syg
 • Tilbagevendende tvivl (fx om døren er låst, komfuret er slukket, ol.)
 • Frygt for at tænke umoralske eller onde tanker, der kan være af voldelig eller seksuel karakter
 • Høre gentagne sange eller sætninger i hovedet
 • Overdreven bekymring angående egen eller andres sikkerhed
 • Frygt for at komme til at gøre noget kriminelt eller sige noget stødende
 • Religiøse, overtroiske eller magiske ideer

Nogle af de mest almindelige tvangshandlinger er:

 • Gentagelser fx af at vaske hænder eller gå i bad
 • Rengøring eller afspritning af ting inden berøring
 • Undgåelse af berøring af ting, der kan have bakterier på dem
 • At tælle ting gentagne gange eller tælle ting et bestemt antal gange
 • At kontrollere ting (fx at huset er låst, eller at ovnen er slukket)
 • Berøre, trykke eller gnide genstande
 • Stille ting, så de står symmetrisk eller på linje
 • Behov for at genstande arrangeres efter en bestemt orden eller et bestemt system
 • At gøre ting i en bestemt rækkefølge eller på en bestemt måde på bestemte tidspunkter
 • At samle på ting eller gemme små dele af ting (fx snor, knapper, brugte stumper af papir, ol.)
 • Overdrevent behov for tryghed og bekræftelse fra andre (fx at stille spørgsmål gentagne gange eller at få gentaget medicinske tests)

Behandling for OCD

Behandlingen af OCD indebærer blandt andet indlæring af teknikker til at håndtere stress, da OCD har en tendens til at blive værre i perioder med høj stress. Det er derfor vigtigt at lære at tilrettelægge hverdagen på en måde, hvor stressniveauet kan håndteres på en sund måde. Dette kan blandt andet opnås ved at blive bedre til at tage sig af egne behov, mærke efter i kroppen og ved at lære afslapningsteknikker til at mindske ængstelse og ubehag. Derudover viser forskningen, at kognitiv terapi er effektivt i behandlingen af OCD. Dette indebærer omstrukturering af irrationelle tanker og katastrofetanker og systematiske øvelser i at tænke mere balanceret.

Andre strategier omfatter at lære at anerkende og acceptere påtrængende tanker uden nødvendigvis at handle på dem. Dette kombineres ofte med eksponering. Det vil sige øvelser i gradvist at konfrontere angstprovokerende situationer for at teste hvor gyldig og ægte den oplevede frygt egentlig er. Det giver også en erfaring med at tolerere de vanskelige følelser, som er forbundet med situationen (fx angst, væmmelse, usikkerhed), hvilket giver personen mulighed for og tid til at udvikle vigtige mestringsstrategier.

Eksponeringen foregår altid i et gradvist tempo som afstemmes og aftales med klienten, således at udfordringen ikke opleves for overvældende, men derimod bliver til at håndtere, hvilket er helt essentielt for, at behandlingen har en positiv effekt.

Som psykolog kan jeg yde behandling og støtte, så du kan overvinde din OCD med forskningsbaserede behandlinger.

Yderligere information:

www.psykiatrifonden.dk
www.ocd-foreningen.dk