Det Sunde Sind – Psykolog i København

 

Iben Larissa Jørgensen, Psykolog i København

 

Som psykolog i København kan jeg hjælpe med

 • Selvkritiske tanker når noget er svært
 • Bekymringer før, under og efter sociale situationer
 • Tankemylder og stress
 • Tristhed
 • Følelser af ikke at være god nok
 • Perfektionisme
 • Traume og PTSD
 • Søvnproblemer
 • Ensomhed
 • Sorg
 • Frustration og skuffelse over omverden
 • Meningsløshed og tomhed
 • Vrede

Under afsnittet Terapien kan du finde mere information om forløbet og under Behandlingsområder kan du finde mere information om de enkelte områder.


Jeg tilbyder

 • Individuelle samtaler
 • Kognitiv terapi
 • Mindfulness
 • Kurser: The Work af Byron Katie samt mindfulness
 • Coaching og rådgivning
 • Traumebehandling
 • Foredrag og workshops om egenomsorg, stresshåndtering, angsthåndtering, livslyst og trivsel
 • Samtaler over telefon eller Skype
 • Walk & talk rundt om Københavns smukke søer eller i Fælledparken
 • Samtaler på Engelsk

Under afsnittet Min profil kan du læse mere om mig.

 

Klik her for nemt at booke en tid i min Online Booking Kalender.


 

psykolog københavn

 

Psykolog Østerbro

Det bliver mere almindeligt at gå til psykolog, både i København og i Danmark generelt og især fra 2003-2013 er der sket en stigning i antallet af folk, der benytter sig af en psykologs hjælp. Det er individuelt, hvorfor man går til psykolog og kan både skyldes arbejde, familieforhold, lavt selvværd, angst, depression og andre grunde. Det Sunde Sind er en psykologpraksis på Østerbro, hvor fokus er på at opnå større meningsfuldhed, fredfyldthed og ro i livet. Dette opnås blandt andet gennem kognitiv terapi, compassion-focussed therapy (CFT), mindfulness, selvindsigt, styrket egenomsorg og nærværstræning. Igennem terapien videregives forskellige konkrete teknikker til at opløse negative følelser og -tankemønstre.

 

Psykologens arbejde

Iben Larissa Jørgensen er uddannet Autoriseret Psykolog ved Queensland University of Technology i Australien og Københavns Universitet. Psykolog er en beskyttet titel, hvilket betyder, at det kun er personer med både en bachelor og en kandidatgrad i psykologi fra universitetet, der kan kalde sig psykologer. Ligeledes er Autoriseret Psykolog en beskyttet titel, som kræver minimum 2 års praktisk erfaring efter kandidaten er afsluttet. Psykologens opgave er at bistå den enkelte i at bearbejde svære følelser og negative tankemønstre. Hos Det Sunde Sind på Østerbro er der fokus på at videregive konkrete øvelser og teknikker, som hjælper til at få det bedre og er nemme at bruge i hverdagen.

Der kan være mange grunde til at opsøge en psykolog. Det kan fx skyldes problemer, som er svære at løse selv. I nogle situationer, kan det være en hjælp at tale med en udenforstående om sine tanker, uanset om problemerne er altoverskyggende i hverdagen eller ej. En psykologs opgave er at hjælpe folk, der gennemgår en svær periode i livet. Alle mennesker oplever følelsen af, at tilværelsen kan være hård. Nogle gange er det nok at tale med familie og venner, andre gange kan det være rart at få hjælp fra en professionel, der kan vise nogle genveje til at løse problemerne og få det bedre fx i form af input og psykologiske redskaber.

Autoriseret Psykolog i København med speciale i mindfulness
“Den største hæder i livet ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse sig, hver gang man falder.” Nelson Mandela, sydafrikansk borgerretsforkæmper og statsleder (Foto: Bo Falkenskov)

Hvordan får man kontakt til en psykolog?

Man kan kontakte en psykolog på flere måder. Man kan blive henvist af sin praktiserende læge, eller man kan opsøge en psykolog direkte. Hvis man bliver henvist af sin læge, er der, i nogle tilfælde, mulighed for økonomisk støtte fra det offentlige. Det Sunde Sind har desværre ikke overenskomst med sygesikringen, men tilbyder til gengæld som regel kort ventetid samt en reduceret pris for de første 12 samtaler, hvis du har en henvisning fra egen læge. Læs mere under priser.

 

Psykolog – valget er personligt

Det er en personlig beslutning at tale med en psykolog, og det er et valg, som ingen andre end en selv kan træffe. Det kan være svært at opsøge hjælp, hvis man er vant til at klare tingene selv. Det handler om viljen til at arbejde med sig selv og se i øjnene, at man har et problem, som kræver handling. Det er meget forskelligt, hvad der gør, at folk opsøger en psykolog, men det der kendetegner de fleste tilfælde er, at man gennem længere tid har forsøgt at løse et problem selv eller med hjælp fra venner og familie, men at problemet bliver ved med at være der. Det kan derfor være en hjælp at tale med en professionel udeforstående, som har en stor viden og erfaring med, hvad der virker.

 

Hvorfor skal man tage til psykolog?

Kognitiv Psykolog i København
“At turde, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv.” Søren Kierkegaard, dansk filosof. (Foto: Bo Falkenskov)

Det kan være svært at sige, hvorvidt det er tilstrækkeligt at tale med sine venner eller sin familie om, hvordan man har det, når man har det skidt. Det afhænger meget af den konkrete situation. Ulempen ved at gå til sine venner eksempelvis, hvis man har det dårligt, er, at det kan belaste venskabet. Venskaber er nemlig ikke bygget udelukkende på hjælp, men det er også bygget på gode oplevelser. Gode oplevelser kan være svære at få, hvis den ene part har det dårligt og udelukkende taler om, hvordan han/hun har det. Derudover bygger venskab på to parter, hvor der skal være plads til begge. På den måde er det anderledes at gå til psykolog, hvor hele psykologens fokus er på at hjælpe. En anden forskel er, at venner er følelsesmæssigt involveret i ens liv, mens en psykolog er en udeforstående person, hvis eneste fokus er at drage omsorg og støtte uden at involvere sig personligt i det. Da en psykolog ikke er involveret følelsesmæssigt, kan det være nemmere, at konfrontere problemet og se situationen klart. Derudover har venner højst sandsynlig ikke en psykologisk baggrund, som de kan trække på, når de hjælper. Det har en psykolog. En psykolog kan derfor trække på både teoretisk og erfaringsopbygget viden, på en anden måde end en ven kan.

Frygten for at åbne sig op

Mange kan føle, at der må være noget galt med dem, hvis de søger hjælp hos en psykolog, men man er ikke nødvendigvis syg, fordi man går til psykolog. Tvært imod kræver det stort mod og styrke, at arbejde med sig selv, og det er noget, langt de fleste mennesker kunne have gavn af. I dag er det langt mere normalt og legitimt, at folk går i terapi hos en psykolog, men alligevel kan det være svært, for nogle, at række hånden ud efter hjælp. Det kan der være flere grunde til, men det man ofte ser er, at folk er bange for at tabe ansigt, og at det at bede om hjælp ses som et svaghedstegn frem for et tegn på styrke. At se det som et svaghedstegn, er dog et misforstået syn på hjælp. At række hånden ud efter hjælp bør derimod ses som et tegn på ansvarsfuldhed og styrke, fordi det indebærer, at man konfronterer sin frygt og den situation, man er i. Det er psykologens opgave at hjælpe folk med at blive bevidst om og lindre den indre smerte, de går rundt med. Der er de sidste årtier blevet forsket meget i, hvad der virker, og hos Det Sunde Sind gøres der brug af evidensbaserede metoder, som gør, at du forholdsvis hurtigt vil kunne mærker, at du får det bedre og at problemerne fylder mindre. Det er en proces, der kræver stor tillid til psykologen, og det er psykologens opgave at tilpasse terapien efter den enkeltes behov og grænser, så terapien forløber på en tryg måde og følger den enkelte persons erkendelsesproces.

Hvordan er det at gå til psykolog?

Hos Det Sunde Sind siger folk som regel efter første samtale, at det var behageligt, og at det var rart at få nogle konkrete input og øvelser. Mange har oplevet at gå til psykolog, hvor det ”mest bare var snak”, men psykolog Iben Jørgensen gør sig umage for, at terapien bliver nærværende og konkret, så man får noget med sig, som kan bruges i hverdagen. Det er vigtigt at terapien bliver en gensidig udveksling mellem to mennesker, i stedet for at psykologen bare sidder og lytter.

Kognitiv psykologi

 

Kognitiv psykolog og mindfulness i København på Østerbro
“Man skal ikke tro på alt, hvad man tænker”. Byron Katie, amerikansk forfatter. (Foto: Bo Falkenskov)

Kognitiv psykologi er en tilgang inden for psykologien, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes aktuelle situation og kognitive processer herunder oplevelser, tanker, opfattelser, erfaringer, interesser osv. De kognitive processer påvirker menneskets fortolkning af verden, som dernæst påvirker følelser og adfærd. Det centrale i kognitiv terapi er at undersøge, hvordan tanker og oplevelser påvirker følelser og adfærd. Ordet ”kognition” betyder tænkning, og i kognitiv terapi er der fokus på at arbejde med de tankemønstre, som udløser negative følelser og uhensigtsmæssig adfærd og erstatte disse med mere konstruktive tanke- og adfærdsmønstre. Grundtanken i kognitiv psykologi er, at når tanker ændres, så ændres adfærden også, og på den måde vil problemerne enten forsvinde eller blive mindre fremtrædende, efterhånden som der arbejdes med ens tankemønstre.

Mennesker forstår, strukturerer og danner helt automatisk overblik over verden gennem tankerne. Det enkelte menneske udvælger, fortolker og sammensætter oplevelser ud fra overbevisninger og antagelser om verden. Indenfor kognitiv terapi kaldes disse overbevisninger for ”skemaer”, som strukturerer og systematiserer erfaringer og indtryk, og det er ud fra disse, at man fortolker nye oplevelser. Når man ser og oplever noget nyt, vil man forsøge at skabe sammenhæng mellem den indre forståelse af verden og de nye oplevelser. Dette kan man enten gøre ved at bruge sine tidligere erfaringer til at forstå det nye (dette kaldes assimilation), eller ved at gamle erfaringer ændres, så de stemmer over ens med det nye (dette kaldes akkommodation).
Ens overbevisninger er dannet ud fra tidligere erfaringer og kan både handle om den enkeltes generelle selvopfattelse, og om forskellige situationelle sammenhænge. Overbevisningerne forbereder den enkelte på, hvad der kan ske i forskellige situationer og har på den måde en positiv funktion, men overbevisningerne kan også blive problematiske, hvis de bliver ufleksible, forstået på den måde, at de kommer til at skygge for nye og mere positive erfaringer og oplevelser, og derved gør det svært for den enkelte at ændre adfærd. Hvis negative erfaringer og overbevisninger sidder dybt i én, kan det gøre det svært at vikle sig fri af negative følelser, og det er derfor afgørende at løsne op for overbevisninger for at kunne påvirke følelser og adfærd positivt.

Mindfulness

Kognitiv Psykolog i København
“Den, som skuer udad, drømmer. Den, som skuer indad, vågner.” Carl Gustav Jung, amerikansk psykolog. (Foto: Bo Falkenskov)

De seneste 30 år er der blevet udført omfattende forskning i effekten af medition og mindfulness og hvordan disse påvirker det enkelte menneskes selvopfattelse, adfærd og holdning til livet generelt. Mindfulness er en metode, hvor man ved at observere tankerne kan skabe et roligt sind og et mere stabilt følelsesliv. Mange som praktiserer mindfulness oplever at de får en bedre dømmekraft, mere energi og glæde og derved et større psykisk og fysisk overskud. Meditation hjælper til at acceptere realiteterne og på den bedst mulige måde udnytte de muligheder, man har. Ved at blive mere bevidst bliver det lettere at bevare roen og reagere på en hensigtsmæssig måde. Mindfulness kan derfor bruges både til at forebygge stress, men også til at håndtere stress, angst og bekymringer, når det opstår.

Psykolog Iben Larissa Jørgensen er specialiseret i mindfulness og har stor erfaring med at lære metoden fra sig. Du kan prøve en af hendes mindfulness-øvelser her. I mindfulness retter man primært sin opmærksomhed mod det, der er lige nu. Mindfulness fokuserer derved på sanseindtrykkene her og nu samtidig med at tankerne som opstår og passerer registreres og observeres.

Mange mennesker hænger fast i fortiden og forsøger at finde grunden til, at nuet ser ud, som det gør og fantaserer over, hvordan livet kunne have set ud, hvis alting var anderledes. Mange mennesker bruger også energi og ressourcer på at lægge planer eller spekulere over fremtiden. I mindfulness er fokus derimod på nuet, hvor man forsøger at møde tankerne med venlighed og omsorg, men uden at hænge fast i dem. Når man har det godt og passer godt på sig selv, vil det blive lettere at se det smukke og dejlige i livet. I mindfulness er der fokus på, at tanker og følelser observeres og opleves, men de vurderes ikke. Det er en måde, hvorpå man kan få indblik i sig selv og sine måder at reagere på. Man får lettere ved at få ro på sine følelser og tanker, og bliver mere bevidst om sit indre liv, hvilket gør det nemmere at hvile i sig selv og verden.

Skal jeg så til psykolog?

Det er noget, som kun du selv kan svare på. Men hvis du går rundt med negative tanker, bekymringer og svære følelser og gerne vil have en udenforstående at tale med, og du føler, du har brug for teknikker til at håndtere disse negative tanker og følelser, er du altid velkommen til at kontakte Det Sunde Sind i København.

Kognitiv Psykolog og mindfulness i København
“Behandl dig selv som, du gerne vil have, andre behandler dig.” Iben Larissa Jørgensen, dansk psykolog. (Foto: Bo Falkenskov)