Hvorfor Terapi?

Meningen med terapi er at hjælpe den enkelte til at finde mening i livet. Det handler om at lindre menneskelig lidelse for derigennem at blive i stand til at udfri sit potentiale og bidrage positivt til verden.

Hvordan Terapi?

Sindet består af tanker og følelser, og de fleste mennesker genkender, at tankerne har en tendens til at kredse om det negative enten gennem fokus på egne fejl og mangler eller gennem fokus på omverdens fejl og mangler. Identifikationen og sammensmeltningen med negative tanker skaber plagsomme følelser i form af utilfredshed, frustration, frygt, vrede, tristhed, skam og skyldfølelse. I svære tilfælde kan dette udvikle sig til decideret angst, depression og stress.

Negative følelser rummer et løfte om, at lykken findes i fortiden eller fremtiden, og at det kun er muligt at finde ro, hvis noget forandrer sig. Indadrettede følelser som skyld og skam rummer fx et løfte om, at alt bliver bedre, hvis man ændrer sig selv fremover, og mere udadreagerende følelser som frustration og vrede rummer et løfte om, at alt bliver bedre, hvis noget udenfor en selv ændrer sig i fremtiden.Som oftest er dette dog en illusion, og de fleste kender til, at de samme ubehagelige følelser opstår igen og igen, uanset hvilke forandringer man laver. Gennem terapi lærer du, at forholde dig til dine følelser på en ny måde og opnå ro og fredfyldthed gennem øget bevidsthed.

Følelser rummer et paradox på den måde, at de vokser, jo mere de bekæmpes og opløses gennem øget bevidsthed. Det er muligt at udnytte denne mekanisme og derved blive i stand til at frigøre sig fra gamle mønstre og handle på nye måder.

 

Hvad for noget terapi?

Gennem terapien videregives forskellige teknikker til at opløse negative tankemønstre og følelser for derigennem at opnå en større meningsfuldhed, fredfyldthed og ro i livet. Dette opnås blandt andet gennem kognitiv terapi, mindfulness, selvindsigt, styrket egenomsorg, nærværstræning og udforskning af ”nuets kraft” som beskrevet i bogen af Eckhart Tolle.

Iben Jørgensen

Iben Jørgensen