Følelsesmæssigt umoden

Om hvordan din håndtering af en opvækst med følelsesmæssigt umodne forældre farver dit møde med dig selv og verden.

Som barn af en følelsesmæssigt umoden forælder kan man reagere på to forskellige måder i forsøget på at få opfyldt sine behov: Ved at vende det indad og påtage sig hele ansvaret for ens lykke og ulykke eller ved at vende det udad og udelukkende placere ansvaret på andres skuldre. Hvis du ønsker at arbejde med denne problematik, anbefaler vi, at du booker en tid hos autoriseret psykolog Iben Jørgensen, som har stor interesse for dette emne.

Uanset om man har lært at vende det indad eller udad, hænger strategien ved i voksenlivet og præger ens måde at opfatte sig selv og andre.

Men…

Hvordan ved man, om man er sådan en, der vender det indad eller udad?

Nogle kan allerede ved den overordnede betegnelse helt intuitivt mærke, hvilken kategori de falder i. For andre er det lidt sværere. På baggrund af nedenstående tjekliste, kan du få en idé om, hvilken type du (primært) er.

Mennesker, der vender det indad

 • sætter andres behov, ønsker og følelser over sine egne
 • forventer, at de skal hjælpe både sig selv og andre med at få det bedre
 • reflekterer over og påtager sig (for meget) ansvar for problemer og konflikter
 • flytter ydre konflikter ind i sig selv
 • har svært ved at mærke sig selv, fordi de mærker andre så meget
 • ender ofte med at give køb på sig selv og sine grænser i forsøget på at tilfredsstille andre

Mennesker, der vender det udad

 • sætter sine egne behov, ønsker og følelser over andres
 • forventer, at det er andres ansvar at hjælpe dem med at få det bedre
 • tager sjældent ansvar for egne handlinger eller konflikter, men bebrejder andre
 • flytter indre konflikter ud i sine relationer
 • har svært ved at mærke andre, fordi de mærker sig selv så meget
 • reflekterer sjældent over egen opførsel og tager derfor sjældent ved lære af sine fejl

I virkeligheden er verden mere kompleks og mennesker mere sammensatte, så derfor vil man sjældent udelukkende være den ene eller den anden type. Grundlæggende vil man dog pege i den ene eller den anden retning.

Uanset om man har lært at påtage eller fralægge sig ansvaret, har begge dele fordele og ulemper. At man gør som man gør, er en overlevelsesstrategi, der engang har været gavnlig. Men prisen er, at man har lært at lukke ned for sit autentiske-jeg enten på bekostning af sig selv eller på bekostning af muligheden for nære relationer.

Selvom det kan føles både angstprovokerende og forkert, er det, der kan frisætte en og hjælpe en med at genfinde sig selv, at man tør tage favntag med sorger, fortrængte følelser, ubehagelige barndomsoplevelser og bekymringer. Det er nemlig ved at udforske det, man kan nå ind til sig selv og lære at føre et sundere og mere autentisk liv.

Har du lyst til at blive klogere på, hvordan din barndom påvirker det liv, du lever nu? Så kan du kontakte os på kontakt@detsundesind.dk eller tlf 29876337, eller læse mere om at vokse op med følelsesmæssig umodne forældre eller hvordan du håndterer følelsesmæssigt umodne i dit voksenliv.

Tilknytningsmønstre

Læs vores nye virkeligt gode tekst om tilknytningsmønstre her. Vi anbefaler, at du booker en tid hos vores autoriserede psykolog Iben Jørgensen, hvis du ønsker at arbejde med denne problematik.
Læs hele teksten her.

Hvorfor er mit tilknytningsmønster vigtigt?

Når du kender dit tilknytningsmønster, får du et indblik i, hvordan og hvorfor du føler, tænker og reagerer, som du gør. Kendskab til dit tilknytningsmønster giver dig desuden mulighed for at ændre de ubevidste reaktioner og mønstre, du er utilfreds med i dit liv.

Dit tilknytningsmønster har bl.a. betydning for:

 • din selvfølelse. Fx hvor godt du kan mærke, hvordan du egentlig har det
 • hvilke forventninger og hvor meget tillid, du har til andre mennesker
 • hvordan du selv er i relationer – og hvordan du reagerer, når tingene bliver svære
 • hvor god du er til at forstå både dine egne og andres handlinger med udgangspunkt i det indre liv – det vil sige følelser, behov og intentioner
 • hvordan du balancerer mellem at være selvstændig og afhængig af andre – og hvordan du har det med den balance

Læs hele teksten her.

Klippekort psykolog

Som noget nyt indfører vi klippekort både for almindelige samtaler og rabatsamtaler.

5 almindelige samtaler koster 5.000 kr på et klippekort, svarende til 1000 kr per samtale (normalpris per samtale er 1150kr).

5 rabatsamtaler hos vores ikke-autoriserede psykolog koster 4250kr på et klippekort, svarende til 850 kr per samtale.

Det er muligt at købe klippekort gennem online booking eller via din psykolog.

Læs alt om vores priser her.
Kh. Iben.

 

Kærlighedsafhængighed

Læs vores nye spændende og informative tekst om kærlighedsafhængighed eller book en tid hos vores autoriserede psykolog Iben Jørgensen, hvis du ønsker at arbejde med denne problematik. Læs hele artiklen her.
Kan du genkende dig selv i følgende?

Vær opmærksom på

 • Du bebrejder dig selv for hans dårlige opførsel. Du kan bortforklare alt fra vrede, kynisme, aggressivitet, humørsvingninger og utilgængelighed. Du føler et stort ansvar for at forholdet fungerer. Det er opslidende og ofte på bekostning af dit eget velbefindende.
 • Du har lavt selvværd og føler ikke at du fortjener at være lykkelig. Du mærker ofte et behov for at behage andre og fremstå som et godt menneske. Også selvom du ikke helt tror på at du er det.
 • Du accepterer træk ved ham som du egentlig ikke kan lide. Måske bryder du dig inderst inde ikke om hans holdninger. Eller måden han gør eller siger bestemte ting på. Men du udviser omsorg og kærlighed i håbet om, at han en dag vil ændre sig.

 • Du har et stort behov for at føle kontrol med den anden i dine forhold. Kaos og utryghed i din opvækst gør det nødvendigt at kontrollere mennesker omkring dig. Kontrolbehovet viser sig i en facade af hjælpsomhed.
 • Du tror at ægte kærlighed skal gøre ondt. For den, som elsker for meget, er kærlighed fysisk og psykisk smertefuld. Tror du at nære relationer må og skal føles sådan, elsker du måske for meget.

Læs hele artiklen her.

Breathwork København

Clara Maria og jeg holder breathwork-ceremoni i København

Dette er et rum for dig, der ønsker at åbne mere op for livet. Gennem åndedrætsarbejde – hvor vi bevidst arbejder med åndedrættet – vil vi ilte hele kroppen, fylde hver celle og hvert eneste rum af hvem og hvad vi er med frisk ny oxygen, luft, LIV.
Skabe plads. Åbne op.

Uanset om du føler dig stagneret på visse områder af dit liv eller blot ønsker et ekstra pust liv, føle dig mere levende, så kan dette arrangement være noget for dig.

Begivenheden vil blive guidet på engelsk.

Kontakt Iben for information om fremtidige begivenheder: iben@detsundesind.dk

Læs alt om det her.

Kakaoceremoni, Kakao ceremoni, cacao ceremony

Alle elsker kakaoceremoni! Det er svært at beskrive, præcis hvad det er, der sker til sådan en ceremoni, men det er ofte en følelse af forbundethed, kærlighed, ro, afklaring, inspiration og forløsning.

Ceremonien tager cirka 3 timer og er en blanding af koncert, meditation, visualisering, sanseindtryk, fællessang og kropslig bevægelse/dans.

Prisen er:
350kr hvis det er første gang man deltager
275kr for gengangere. Vi vil så gerne have, du kommer igen ☺️

Læs mere om Kakaoceremoni generelt her.
Tilmeld dig via Billetto eller ved at sende en sms til Iben på tlf. 41294857.

Jeg glæder mig allerede!
Kh. Iben.

Kakaoceremoni København

Der er voksende interesse for Ibens kakaoceremonier. Deltagere beskriver følelser som meningsfuldhed, inspiration og velvære til ceremonierne, som er en sanselig oplevelse på mange planer med blomster, lys, musik, smukke omgivelser og hjerteåbnende ceremoniel kakao fra Amazonas.
Næste ceremoni er søndag d. 25. februar kl. 15.30-18.30 i Teglgårdsstræde, Kbh. K.
Læs mere om alle detaljerne og tilmeld dig her!

Emotionsfokuseret parterapi (EFT) københavn
Vores dygtige psykolog og parterapeut Anders Bang tilbyder Emotionsfokuseret parterapi (EFT), som er en yderst effektiv terapiform, der vinder mere og mere frem. Her får du derfor et indblik i, hvad emotionsfokuseret parterapi går ud på, og hvad det kan bruges til.

psykolog Anders Bang

Psykolog Anders Bang brænder for at arbejde med parterapi. Han er både rar og super dygtig.

 


Når man møder sin partner, bringes man sammen af følelser. Af forelskelse. Man lader sig rive med og nyder de stærke følelser.

Men…

Når der opstår problemer i forholdet, er følelserne sjældent lige så velkomne. I stedet forsøger man at undertrykke dem og lade sig styre af hovedet fremfor hjertet. Resultatet er afstand til ens partner i stedet for den nærhed, man længes efter.

Men behøver følelserne være farlige? Eller prøver de faktisk at fortælle os noget?
Emotionsfokuseret parterapi – hvad er det?
Vores følelser er en GPS, der – hvis vi lytter – fortæller os, hvad vi har brug for, og hvad vi skal gøre. Det vil sige, at vores følelser fortæller, om noget føles rigtigt eller forkert, trygt eller farligt.

I emotionsfokuseret parterapi (EFT) er emotioner og følelser i centrum: Man arbejder med at finde ud af, hvad der i virkeligheden ligger bag ved ens umiddelbare emotioner og reaktioner, da det ofte er her, nøglen til parforholdets konflikter findes.

 

Er du der for mig?

Uanset hvilken konflikt man har som par, relaterer konflikter og afstand i forholdet sig typisk til et grundlæggende spørgsmål: Er du der for mig?

Er svaret ja, oplever man tryghed og samhørighed i sit parforhold. Man har en forventning om at blive grebet, når man falder.

Er man i tvivl om, hvad svaret er eller forventer man et nej, er det straks en anden sag: Man bliver usikker og utryg – og så begynder mønsteret mellem jer.

 

Mønsterets magt

Alle par vil i større eller mindre grad opleve at blive fanget i et mønster – et bestemt mønster for, hvordan man som par føler, tænker, reagerer og trigger hinanden, når der opstår konflikter i parforholdet.

At man trækkes ind i mønsteret er – om end ubehageligt og utrygt – et udtryk for helt normale og universelle overlevelsesstrategier. Hvis ens partner eller man selv trækker sig, bebrejder eller protesterer, er det en overlevelsesstrategi og et mere eller mindre vellykket forsøg på at opnå eller bevare kontakten og relationen. Det er en måde, man agerer på, når man føler eller oplever, at svaret på:

Er du der for mig?

Er: Nej.

Det er altså uundgåeligt og som udgangspunkt ufarligt, at man fanges af mønsteret. Mønsteret bliver først farligt, når det bliver fastlåst, og man ikke formår at komme ud af det igen. I EFT blotlægges mønsteret, så man lærer, hvordan man som par kan stå sammen og bekæmpe mønsteret i stedet for at bekrige hinanden.

2 reaktioner på brudt kontakt

Når man føler sig utryg eller ikke føler sig set i sit parforhold, kan man reagere på en af to måder:
1. Tilbagetrækning: For at beskytte sig selv og relationen trækker man sig. Man forsøger at blive følelsesløs, undlader at engagere sig og fornægter sit behov for tryghed og samhørighed.
2. Forfølgelse: For at beskytte sig selv og relationen kæmper man for at blive set og hørt. Man gør opmærksom på den manglende kontakt og bliver kritisk og krævende.
Hvilken strategi man mere eller mindre ubevidst vælger, afhænger primært af ens tidligere erfaringer med nære omsorgspersoner – ens tilknytningsmønster.

 

3 klassiske mønstre

Mønsteret gør, at man i stedet for at opnå tryghed, samhørighed og nærhed, driver længere væk fra både hinanden og sig selv. Overordnet set er der tre klassiske mønstre, som par bliver fanget i, når det bliver svært:

1. Opsøgende-undvigende: Den ene beskytter sig selv ved at trække sig følelsesmæssigt såvel som fysisk, mens den anden desperat forsøger at kræve kontakt. Jo mere den ene kritiserer og protesterer over den manglende nærhed, jo mere vil den anden trække sig i stille protest.

2. Flygt-frys: Begge parter trækker sig fra relationen og finder ro alene, men går herved glip af muligheden for intimitet og nærvær.

3. Fejlfinding: Begge bebrejder gensidigt hinanden, hvilket opretholder afstand og blokerer for, at man opnår kontakt igen.

 

Det er hverken dig eller mig – det er os

At man oplever konflikter og udfordringer skyldes altså det mønster, der opstår i parrets fælles samspil. I emotionsfokuseret parterapi er der derfor ingen, der udpeges som skurken, ligesom ingen er forkerte – det handler om, hvad der foregår i rummet mellem parret.

I EFT er fokus på at finde ud af, hvad der ligger bag jeres respektive reaktioner, der bidrager til opretholdelsen af mønsteret, så I kan blive klar over, hvad der egentlig er på spil, når I igen fanges af mønsteret. Derfor består arbejdet i terapien i at undersøge, hvad man hver især bringer med i relationen – hvad der er mit, og hvad der er dit – der skaber afstand og fjerner den nærhed og intimitet, man i virkeligheden ønsker.

 

Emotionsfokuseret parterapi København

Kan det deles, kan det heles

Ofte ender par i en situation, hvor man forsøger at passe på sig selv og hinanden: Man går på listefødder om den varme grød, fordi det er for sårbart og utrygt at berøre problemet.

Et vigtigt element i den emotionsfokuserede parterapi er, at der skabes et rum, hvor der bliver lyttet til det, der er svært at få sagt, og hvor det er muligt at sige de svære ting højt. For det helende element opstår, når det sårbare og svære bliver delt, og man opdager, at svaret på

Er du der for mig?

Er: Ja!

 

5 hurtige om emotionsfokuseret parterapi:

1. EFT er en af de mest gennemprøvede og veldokumenterede metoder til at hjælpe par
2. 70-75 pct. af alle de par, der går i emotionsfokuseret parterapi, føler sig styrkede som par og oplever færre konflikter og større tryghed
3. Op imod 90 pct. oplever, at deres parforhold er væsentligt forbedret efter terapiforløbet
4. Har fokus på at forbedre kommunikation og skabe større forståelse i parforhold
5. Søger at skabe en rummelighed for hinandens forskelligheder, så de bliver værdsat og ikke bekriget

 

Men behøver vi snakke med en parterapeut? Kan man ikke bare selv blotlægge og arbejde med mønsteret i sit parforhold?

Jo, det kan man som udgangspunkt godt. I den forbindelse er et godt sted at starte Sue Johnsons bog ’Hold Mig’.

Men…

Til dels kan det være svært at få øje på ens eget mønster, til dels kan man blive fanget i mønsteret, når man arbejder med det. Derfor kan det være en fordel at have en udefrakommende part, der kender til metoden og som ikke selv har følelser i klemme i relationen.

Når vi er fanget i mønsteret, vil anmodningen om kontakt ofte være pakket ind og grumset af usikkerhed, sårede følelser og skuffede forventninger. Det negative mønster forurener kommunikationen. I EFT er der fokus på at række ud på en sårbar og tydelig måde, der inviterer til kontakt og nærhed i stedet for at trigge mønsteret.

Derfor kan det være en fordel at snakke med en parterapeut, der kan hjælpe med at skabe et trygt rum, hvor der er plads til at pakke de svære følelser ud og kigge på dem sammen.

 

Vidste du…

At par i gennemsnit venter seks år med at opsøge hjælp til deres problemer?

Men faktisk er et af de bedste råd at opsøge hjælp i tide. Jo flere gange, man har været igennem mønsteret, jo hurtigere bliver man fanget af det – og jo sværere kan det være, at komme ud af igen.

 

Betyder det, at det er for sent at søge hjælp, når vi har kæmpet med det samme problem i lang tid?

Overhovedet ikke. Mønsteret mellem jer vil blot være mere fastlåst og kan derfor kræve ekstra arbejde at komme ud af.

 

Er emotionsfokuseret parterapi noget for os?
I mange tilfælde er svaret ja. Den emotionsfokuserede parterapi har nemlig noget at tilbyde til mange forskellige par og livssituationer: Par, der er kørt fast. Par, der er i tvivl, om de skal fortsætte sammen. Par, der ønsker et serviceeftersyn. Par, der ønsker fælles udvikling. Par, der er i krise og har brug for en håndsrækning for at komme videre sammen.

Den emotionsfokuserede parterapi favner bredt, da formålet er at styrke parrets relation til hinanden ved at klarlægge de negative mønstre, der skaber afstand, og som man utilsigtet havner i igen og igen. Hvis du og din partner ønsker et parforhold med mindre konflikt og afstand og med rum til større sårbarhed vil vi hos Det Sunde Sind gerne hjælpe jer. Læs mere om vores psykolog Anders, der især har erfaring med emotionsfokuseret parterapi og bestil en tid hos ham her.

Læs mere om parterapi generelt her.

Kakaoceremoni København
Kakaoceremoni giver en mulighed for fordybelse og tid til eftertanke. Gennem musik, afslapning og meditation skærpes evnen til at være til stede og åbne hjertet. Ceremoniel kakao hjælper til at forbinde sig dybere til sig selv og livet.

Det en behageligt og afslappende at være til kakaoceremoni, og det kræver ikke noget særligt af den enkelte. Alle er velkommen til at synge med på de meditative sange eller blot mærke de smukke, lette og glædelige vibrationer i rummet og i kroppen.

Det foregår søndag d. 22. oktober kl. 14.00-17.00 i en smuk sal i Teglgårdsstræde, indre København.

Læs mere om kakaoceremoni her.

Se facebookbegivenheden her.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen.
Kh. Iben.

Kontakt


3 + 5 = ?


Gratis E-bog og Nyheder

Indtast din e-mail adresse for at modtage Det Sunde Sinds gratis e-bog og nyhedsbrev.